לידיעת לקוחותינו

סניפי נינג'ה טיים סגורים עד מתן אישור והנחיות מהגורמים הממשלתיים. לרכישת ציוד ומתקני נינג'ה ניתן לפנות לחברת פעלטון

hagay@pealton.co.il